Občanům žijícím v oblasti obce Soběhrdy a jejím okolí, místním spolkům, sdružením, církvím i jiným entitám může být poskytnut nadační příspěvek za účelem podpory aktivit, které jsou v souladu s posláním Nadačního fondu. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.​​

Žádost o sponzorský dar

Než se pustíte do sepsání žádosti o sponzoring, stanovte si cíle. Zamyslete se znovu nad tím, čeho konkrétně chcete svou žádostí dosáhnout. Než napíšete žádost o sponzoring, měli byste umět stručně, konkrétně a jasně odpovědět na otázku, k čemu sponzorský dar potřebujete. Právě stručnost a konkretizace sponzorského záměru Vám pomůže k sepsání správné žádosti o sponzoring. Žádost o sponzoring by měla být sepsána velmi konkrétně a výstižně. Pokud nebude žádost obsahovat jasné informace o tom co nabízíte, co chcete a proč to chcete, nebude mít žádost očekávaný úspěch. Žádost o sponzorství musí dávat smysl a ideálně by měla mít nějaké poselství, cíl.