Vyžádali jsme si pro vás tyto informace

Které podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dále zveřejníme. Protože nám není lhostejné, jak naše obec Soběhrdy hospodaří a jaká bude blízká budoucnost snažíme se i pro Vás vyžádat informace, které nejsou běžně zveřejňovány.

V současné době pro Vás zpracováváme data za období 2010 – 2019.