Posláním Nadačního fondu je dobročinnost a podpora života v obci Soběhrdy i jejím okolí vedoucí ke zlepšování kvality života obyvatel, k rozvoji obce a k vytváření podmínek pro další působení místních spolků, církví i jiných sdružení.

Společně můžeme ovlivnit život v naší obci. 

Žijete v obci Soběhrdy a není vám lhostejné, co se v obci děje a jak vypadá prostředí, kde bydlíte? Nadační fond Soběhrdy vám nabízí možnost, jak se do dění v obci aktivně zapojit a přednést svoje názory, nápady a myšlenky.

Zapojit se může každý. Vyzýváme všechny občany i místní spolky k aktivní účasti a podpoře dění v obci Soběhrdy i v jejím okolí. Navrhněte témata k řešení. Vymyslete akci, kterou by Nadační fond měl podpořit. Oceníme také podporu ve formě peněžních i nepeněžních darů. Může se jednat i o zdánlivě nepotřebné věci, které mohou ale dobře posloužit jiným občanům naší obce.

Občanům žijícím v oblasti obce Soběhrdy a jejím okolí, místním spolkům, sdružením, církvím i jiným entitám může být poskytnut nadační příspěvek za účelem podpory aktivit, které jsou v souladu s posláním Nadačního fondu. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.​