Návrh nového centra pro Soběhrdy

Představujeme vám naši vizi nového centra Soběhrd, místa pro setkávání občanů, místa které nám doposud chybělo. Rádi bychom znovu vytvořili tradici návsi, kde se můžeme potkávat, pořádat kulturní akce povídat si a prostě být spolu. Od společných oslav přes místní trh až po pálení čarodějnic a opékání buřtů.

Někde se však musí začít…

Abychom ukázali že to myslíme vážně a cítíme potřebu takové místo pro Soběhrdy, rozhodli jsme se udělat za nás všechny ten první krok. Tím bylo oslovení renomovaného architektonického studia Atelier Kunc architects, které navrhlo studii redesignu plochy pro novou náves, centrum Soběhrd, na základě našeho zadání co chceme a potřebujeme mít,. Vnímáme že Soběhrdy jsou průjezdní obcí bez centra a chceme to změnit. Pro nás všechny kdo tady bydlíme.

Vybrali jsme jediné logické místo které z mnoha pohledů přicházelo do úvahy:

Nevyužitou plochu za kostelem, kde díky již stojící stavbě haly bude možno zrealizovat něco nového. Navíc, historická přítomnost kostela dává našemu záměru punc opravdovosti a navázání na tradici českých vesnic a obcí, kdy kostel byl většinou součástí náměstíčka, spolu s místním hostincem, kašnou a plochou k setkávání. Chceme přestavět halu na moderní multifunkční prostor s muzeem traktorů, kavárnou, herním koutkem pro děti. Architektura nové haly má sedlovou střechu aby lépe zapadla do kontextu okolí a stane se přirozenou součástí obce. Okolí bude upravené do parkové podoby, s trávníky, ozdobnou zelení, plochami na sezení a hry a s menší ohradou pro zvířata,. Další využití bude podle zájmu nás všech, rádi se s vámi sejdeme a bude to diskutovat. Chceme aby to bylo nejen praktické ale i krásné.

Pokračujeme v tradici kterou chceme obnovit a dát kostelu a přilehlé ploše novou kvalitu a využití. Představujeme vám tedy studii nového centra Soběhrd a chceme aby bylo pro nás všechny.

Zveme vás, přidejte se.