Krátkodobé cíle


Náves

Rádi bychom vytvořili náves jako přirozené centrum obce, kde se mohou lidé potkávat se sousedy. Součástí návsi by byla veřejná zeleň, parková úprava, odpočinková a relaxační zóna, hřiště pro děti různých věkových skupin a prostory sloužící pro příjemné trávení volného času, společenské a kulturní akce a kavárna s cukrárnou.

Obchod

V Soběhrdech citelně chybí obchod, kde by bylo možné nakoupit základní suroviny, a to například také od lokálních producentů.

Stravování

Aby mohli občané Soběhrd poobědvat v příjemném prostředí, chceme zajistit možnost stravování ve Farmaparku, a to i s možností odnést si oběd domů.

Doprava

Chceme se zasadit o dobré dopravní spojení s Benešovem a Čerčany a s dobrou návazností na další cestu do Prahy. Mezi naše důležité cíle patří také bezpečná doprava dětí a mládeže do škol, což by usnadnilo například zavedení školního autobusu.

Bezpečnost

Bezpečný pohyb po Soběhrdech je pro nás klíčový, proto chceme prosadit snížení rychlosti vozidel projíždějících obcí – od hřbitova na jedné straně, z druhé strany pak pod fotbalovým hřištěm. Pomoci by mohl jednak semafor a jednak vytvoření dvou až tří přechodů pro chodce, které zpomalí frekventovaný průjezd obcí.

Střednědobé cíle


Údržba veřejného prostoru

Zřízení centra služeb a údržby, které by disponovalo základní technikou pro údržbu, výsadbu zeleně a péči o ni, údržbu chodníků a komunikací, svoz odpadů z jednotlivých domů na centrální místo, by výrazně pomohlo údržbě i vzhledu veřejného prostoru. Takové centrum se dvěma až třemi zaměstnanci by rovněž mohlo poskytovat i základní technické služby, co se týká oprav vody, elektřiny, kanalizace, zámečnických, instalatérských, truhlářských a dalších prací pro obec i místní obyvatele.

Chodníky a stezka

Rádi bychom iniciovali vybudování alespoň části chodníků a jejich navázání na další obecní komunikace. Ruku v ruce s tím chceme vytvořit i pěší stezku vedoucí okolo obce, která by navíc mohla díky propojení starých polních cest vést do dalších okolních obcí.

Informace

V obci bychom do budoucna rádi vybudovali jednotný informační systém, který by zahrnoval jak ucelenou navigaci, tak i soubor nástěnek a provoz obecního rozhlasu.

Lékařská péče

Chceme se postarat také o zabezpečení dětského a obvodního lékaře, který by byl v Soběhrdech dostupný jednou až dvakrát týdně.

Hasiči

Potřebným krokem je také vybudování nové hasičárny. Kolem ní by měl být dostatek prostoru pro cvičení mladých hasičů i zájmové kroužky. Navazovat by na ni mohlo i víceúčelové sportovní hřiště.

Dlouhodobé cíle


Škola a školka

Rodiče malých dětí by v Soběhrdech jistě přivítali mateřskou školu, případně základní školu pro první stupeň. I o to se chceme pokusit. A zároveň školku nebo školu napojit na odpolední zájmové kroužky, což je podstatné pro aktivní a bezpečné trávení volného času menších dětí v obci.

Přírodní koupaliště

Rádi bychom vybudovali v okolí Soběhrd biotopové koupaliště a nabídli lidem možnost koupání v krásném přírodním prostředí.

Lyžařský vlek a sáňkování

Chceme vytvořit dětský lyžařský vlek a svah pro sáňkování a lyžování pro všechny děti ze Soběhrd a okolních vesnic.