Podpořili jsme

Občanům žijícím v oblasti obce Soběhrdy a jejím okolí, místním spolkům, sdružením, církvím i jiným entitám může být poskytnut nadační příspěvek za účelem podpory aktivit, které jsou v souladu s posláním Nadačního fondu. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti. Na poskytnutí nadačního příspěvku není právní nárok.​​

ZJISTIT VÍCE

Naše cíle

Cílů jsme si dali mnoho, a proto jsme je rozdělili podle časové osy na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Abychom zjistili, jaká přání mají vyšší priority u místních obyvatel a obyvatel okolních obcí, NFSO vytvořilo dotazník, kde se mohl každý občan vyjádřit.

ZJISTIT VÍCE

Sledujte s námi

Vyžádali jsme si pro vás tyto informace, které dále podle zákona o svobodném přístupu k informacím, dále zveřejníme. Protože nám není lhostejné, jak naše obec Soběhrdy hospodaří a jaká bude blízká budoucnost snažíme se i pro Vás vyžádat informace, které nejsou běžně zveřejňovány.

ZJISTIT VÍCE